Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
contact form | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen im September 2023

01.09.2023: 865 Übersetzungen
02.09.2023: 285 Übersetzungen
03.09.2023: 610 Übersetzungen
04.09.2023: 259 Übersetzungen
05.09.2023: 633 Übersetzungen
06.09.2023: 516 Übersetzungen
07.09.2023: 695 Übersetzungen
08.09.2023: 652 Übersetzungen
09.09.2023: 249 Übersetzungen
10.09.2023: 415 Übersetzungen
11.09.2023: 681 Übersetzungen
12.09.2023: 459 Übersetzungen
13.09.2023: 355 Übersetzungen
14.09.2023: 270 Übersetzungen
15.09.2023: 298 Übersetzungen
16.09.2023: 288 Übersetzungen
17.09.2023: 550 Übersetzungen
18.09.2023: 352 Übersetzungen
19.09.2023: 218 Übersetzungen
20.09.2023: 218 Übersetzungen
21.09.2023: 215 Übersetzungen
22.09.2023: 352 Übersetzungen
23.09.2023: 167 Übersetzungen
24.09.2023: 600 Übersetzungen
25.09.2023: 329 Übersetzungen
26.09.2023: 467 Übersetzungen
27.09.2023: 344 Übersetzungen
28.09.2023: 300 Übersetzungen
29.09.2023: 186 Übersetzungen
30.09.2023: 368 Übersetzungen
Durchschnitt: 407 Übersetzungen