Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
contact form | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen im September 2022

01.09.2022: 549 Übersetzungen
02.09.2022: 619 Übersetzungen
03.09.2022: 139 Übersetzungen
04.09.2022: 270 Übersetzungen
05.09.2022: 237 Übersetzungen
06.09.2022: 533 Übersetzungen
07.09.2022: 303 Übersetzungen
08.09.2022: 170 Übersetzungen
09.09.2022: 450 Übersetzungen
10.09.2022: 391 Übersetzungen
11.09.2022: 601 Übersetzungen
12.09.2022: 525 Übersetzungen
13.09.2022: 698 Übersetzungen
14.09.2022: 522 Übersetzungen
15.09.2022: 202 Übersetzungen
16.09.2022: 723 Übersetzungen
17.09.2022: 141 Übersetzungen
18.09.2022: 429 Übersetzungen
19.09.2022: 400 Übersetzungen
20.09.2022: 640 Übersetzungen
21.09.2022: 624 Übersetzungen
22.09.2022: 662 Übersetzungen
23.09.2022: 897 Übersetzungen
24.09.2022: 277 Übersetzungen
25.09.2022: 157 Übersetzungen
26.09.2022: 591 Übersetzungen
27.09.2022: 559 Übersetzungen
28.09.2022: 732 Übersetzungen
29.09.2022: 443 Übersetzungen
30.09.2022: 880 Übersetzungen
Durchschnitt: 479 Übersetzungen